Tuesday, January 4, 2011

mida põrgut küsin ma,
kuhu omaarust tuled sa?
ära praga, kohe kurjustama
ma ju passin, vahin niisama


hello there, my dear
i like the clothes you wear
i like them so i would have to swear
i can not bear

No comments:

Post a Comment